Výrazu vidět je ve Slovníku současné češtiny přiřazeno celkem pět významů:

  • 1. vnímat zrakem („viděl na obloze orla“)
  • 2. mít schopnost vnímat zrakem („vidím čím dál hůř“)
  • 3. potkávat, setkávat se („bylo fajn ho zase vidět“)
  • 4. pozorovat, poznávat („vidím, že jsem ti důvěřoval oprávněně“)
  • 5. pokládat, považovat („vidím v tom velký problém“)

Pokud jde o pravopis, je dobré zmínit, že ať už je sloveso vidět použito v jakémkoli významu, vždy v něm píšeme měkké „i“, tedy vidět, nikoli vydět.

  • Dlouho jsem tě neviděl. (nikoli nevyděl)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Vidět, nikoli vydět

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou