Spojení „za sebou“ se pochopitelně může vyskytnout v nejrůznějších kontextech. Z hlediska pravopisu je dobré zmínit, že se nejedná o spřežku, ale o běžné spojení předložky a zájmena. Toto spojení proto píšeme zvlášť, ne dohromady.

Příklady:
  • Má toho už hodně za sebou. (ne zasebou)
  • V oblasti došlo ke třem velkým požárům za sebou.
Zdroj: Slovník spisovné češtiny
Za sebou, nikoli zasebou (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou