Výraz zkrátka se může ve větě objevit buď jako příslovce (např. „držet někoho zkrátka“), nebo jako částice s významem „prostě“ (např. „zkrátka se mi vůbec nelíbil“).

Z hlediska pravopis jenom připomeňme, že v obou těchto významech píšeme inkriminovaný výraz s předponou „z“, ne „s“, tedy zkrátka, nikoli skrátka.

  • Už jsem ti to zkrátka musel říct. (nikoli skrátka)
  • Rodiče ho drželi pěkně zkrátka.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zkrátka, nikoli skrátka

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou