Sloveso zplakat se v současnosti používá prakticky výhradně ve spojení „zplakat nad výdělkem“ (hodnoceném ve Slovníku spisovné češtiny jako spojení hovorové expresivní). Z hlediska pravopisu je důležité, že se v tomto slovesu používá předpona „z“, nikoli „s“, tedy zplakat, nikoli splakat.

  • Zplakali jsme nad výdělkem. (nikoli splakali)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zplakat, nikoli splakat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou