Význam slovesa zpomalit není žádnou záhadou – označuje proces, kdy se rychlost pohybu něčeho nebo někoho snižuje. Z hlediska pravopisu je podstatné, že v zápisu tohoto slovesa je záhodno použít předponu „z“, nikoli „s“ (jedná se o změnu stavu).

Totéž samozřejmě platí i u slov příbuzných – píšeme zpomalení, zpomalený (nikoli spomalení, spomalený)

  • Zpomal, prosím tě. (nikoli spomal)
  • I když jel kolem nehody, ani nezpomalil, natož aby zastavil. (nikoli nespomalil)
  • Dneska jsem jak zpomalený film. (nikoli spomalený film)

Další obvyklá spojení:

  • zpomalený počítač (nikoli spomalený počítač)
  • zpomalení internetu
  • zpomalené záběry

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zpomalit, zpomalení, nikoli spomalit, spomalení

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou