Sloveso ztratit se používá v celé řadě významů, např. pozbýt (ztratit iluze, ztratit přátele, ztratit syna), prohrát (ztratit zápas) nebo nevyužít (ztrácet čas). Varianta se zvratným „se“ může mít mimo jiné význam „zmizet“ (ztratit se, dokud je čas).

Z hlediska pravopisu je důležité, že ve všech případech píšeme jak ve slovesu ztratit/ztrácet, tak v příbuzném substantivu ztráta či adjektivu ztracený předponu „z“ – nikoli tedy stráta, strácet, stratit, stracený.

  • Nechci tě ztratit. (nikoli Nechci tě stratit.)
  • Myslím, že tu jenom ztrácíme čas. (nikoli strácíme)

Další obvyklá spojení:

  • ztráta občanského průkazu (nikoli stráta občanského průkazu)
  • ztráta SPZ/RZ (nikoli stráta SPZ/RZ)
  • ztráta hlasu/sluchu (nikoli stráta hlasu/sluchu)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Ztratit, ztráta, nikoli stratit, stráta

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou