Podmiňovací tvar slovesa „být“ v 1. osobě množného čísla má pouze jednu korektní variantu, a sice bychom. Ostatní tvary typu bysme, by jsme*nebo *byjsme jsou nesprávné.

  • Mohli bychom prosím jít dál? (nikoli bysme ani by jsme)

Zdroj: Stručná mluvnice česká, strana 111 (FORTUNA, 2002)

Bychom, nikoli bysme ani by jsme (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou