Výraz medaile pochází z francouzštiny a ve Slovníku spisovné češtiny je definován jako „kovový kruhovitý předmět ražený na něčí počest n. udělovaný jako vyznamenání“.

Z hlediska pravopisu jen připomeňme, že přestože přirozená výslovnost je [medajle], píšeme v tomto výrazu „i“, ne „j“, tedy medaile, medailový, nikoli medajle, medajlový.

  • Čeští olympionici byli na ZOH v Soči při sbírání medailí mimořádně úspěšní. (nikoli medajlí)

Získat medaili, nikoli získat medaily

Pokud jde o skloňování, čas od času se objevují chyby v zápisu 3., 4. a 6. pádu jednotného čísla. Připomeňme tedy, že ve všech těchto pádech píšeme na konci měkké „i“, nikoli ypsilon.

  • Česká reprezentace získala další medaili. (nikoli medaily a samozřejmě ani medajli či medajly)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Medaile, nikoli medajle

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou