„Nastalý“ znamená „takový, který začal existovat“. Jediná správná podoba je „nastalý“, protože slovo pochází ze slovesa „nastat“.

  • Musíme řešit nastalé problémy.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Nastalý, nikoli nastálý

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou