Slovíčka „povědomí“ a „podvědomí“ (a tvary a výrazy od nich odvozené) se nám mohou snadno splést, nejen kvůli jejich významové blízkosti, ale taky proto, že jsou – upřímně řečeno – k nerozeznání podobná.

Povědomí označuje jistý stupeň uvědomění, vědění něčeho; povšechnou znalost.

Naopak podvědomí definujeme jako nejasné, matné vědění.

Definice jsou si trochu podobné, ale pro zjednodušení to můžeme říct takto: Když mluvíte o obecné znalosti nějakého faktu třeba mezi více lidmi, jde o povědomí. Tato znalost je plně vědomá. Naopak máte-li něco v podvědomí, spíš něco mlhavě tušíte a ani si to pořádně neuvědomujete.

Může vám napovědět předpona „pod-“ u slova podvědomí – něco se skrývá POD povrchem vaší mysli, je to ukryté v jejích hlubinách.

  • Značka se po úspěšné kampani dostala do povědomí veřejnosti.
  • Vaše tvář je mi povědomá – neznáme se?
  • Byl jsem tehdy moc malý, ale ta vzpomínka zůstala uložena hluboko v mém podvědomí.
  • Ani jsem o tom nepřemýšlel, byla to podvědomá reakce.
Povědomí, nebo podvědomí?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou