Výraz prokrastinace (stejně jako příbuzné sloveso prokrastinovat) se v češtině uhnízdilo relativně nedávno, a proto ho v tradičních tištěných slovnících zatím nenajdeme.

Jde o slovo latinského původu (procrastinatus), které ale do naší slovní zásoby přešlo z angličtiny. V on-line slovníku Lingea je anglický výraz procrastination definován jako „otálení, průtahy, odklady“ a sloveso to procrastinate jako „otálet, odkládat to, protahovat to“.

Výraz prokrastinace má tedy v zásadě význam „otálení“ či „liknavost“.

Na stránkách Kliniky adiktologie 1. LF UK je uvedena tato definice:

  • Prokrastinace … je chorobné odkládání úkolů a rozhodnutí, které je doprovázeno nepříjemnými pocity, nejčastěji úzkostí. … O prokrastinaci hovoříme tehdy, když dojde ke vzniku neúměrně veliké časové prodlevy mezi úmyslem či odhodláním začít pracovat na úkolu (nebo jej dokončit) a skutečným zahájením (nebo ukončením) práce.

Zřejmě nejznámější českou knihou o tomto námětu je dílo Konec prokrastinace: Jak přestat odkládat a začít žít naplno, kterou napsal Petr Ludwig.

Další informace o prokrastinaci, včetně užitečných odkazů, jsou také na Wikipedii.

Prokrastinace – význam slova

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou