Sloveso sfouknout má podle Slovníku spisovné češtiny dva doslovné významy – fouknutím odstranit (např. „sfouknout saze z kamen“) nebo fouknutím zhasit (např. "sfouknout svíčku).

Má ale také dva významy přenesené – rychle, bez velké námahy udělat (např. „sfouknout práci za chvíli“), respektive chytře zařídit, vyřídit (např. „umět to s někým sfouknout“).

Z hlediska pravopisu je ovšem podstatnější, že ve všech případech píšeme uvedený výraz s předponou „s“, ne „z“, tedy sfouknout, nikoli zfouknout.

  • Obávám se, že nás soupeř sfoukne jako svíčku. (nikoli zfoukne)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Sfouknout, nikoli zfouknout

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou