Píše se shlédnout, nebo zhlédnout? Správné jsou obě varianty – každé slovo však znamená něco jiného.

Shlédnout vyjadřuje pohled shora dolů (buď doslova, nebo ve významu dívat se na někoho přezíravě), zatímco zhlédnout znamená prostě spatřit nebo zúčastnit se nějaké akce jako divák.

Zhlédnout se poté znamená najít v něčem zalíbení nebo stanovit si někoho jako svůj vzor.

Příklady:

  • Shlédli jsme z rozhledny na krajinu pod námi.
  • Mám pocit, že na mě shlíží spatra.
  • Zhlédli jsme mimořádně zajímavou výstavu.
  • Jakmile ho zhlédla, okamžitě se za ním vydala.
  • Zhlédl jsem se ve fotografování.
  • Zhlédla se v hrdince svého oblíbeného románu.

Dodatek ke tvaru „schlédnout“ Kromě záměn předpon ve výrazech shlédnout/zhlédnout se občas objeví ještě podivuhodný novotvar – schlédnout. Pro jistotu tedy dodáváme, že takto zapsané slovo není pravopisně v pořádku za žádných okolností.

Příklad obvyklého spojení:

  • zhlédnout film zdarma (nikoli shlédnout film zdarma ani schlédnout film zdarma)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Shlédnout, nebo zhlédnout?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou