Přestože se v důsledku spodoby znělosti vyslovuje výraz shořet buď jako [schořet] (hlavně v Čechách), nebo [zhořet] (hlavně na Moravě), ani jedna z těchto variant není v psané podobě hodnocena jako správná. Vždy tedy píšeme pouze shořet. (Předpona „s“ v tomto případě vyjadřuje zánik.)

  • Stodola mu shořela do základů. (nikoli zhořela ani schořela)
  • Auto shořelo na popel. (nikoli zhořelo ani schořelo)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Shořet, nikoli zhořet ani schořet

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou