Trojúhelník je označení jednak pro rovinný útvar se třemi stranami (rovnoramenný trojúhelník), jednak pro předmět, který má tento tvar (výstražný trojúhelník).

Vzhledem k původu slova (tři úhly) píšeme tento výraz jako trojúhelník, nikoli trouhelník ani troúhelník.

  • Dívali se na film Záhada bermudského trojúhelníku. (nikoli Záhada bermudského trouhelníku)

Obvyklá spojení:

  • Bermudský trojúhelník (nikoli Bermudský trouhelník)
  • milostný trojúhelník (nikoli milostný trouhelník)
  • pravoúhlý trojúhelník (nikoli pravoúhlý trojúhelník)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Trojúhelník, nikoli trouhelník

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou