Otázka, zda použít tvar „(s) vámi“, nebo „(s) váma“, vzniká u 7. pádu j. č. zájmena „vy“. A odpověď je poměrně jednoduchá.

Spisovná je pouze varianta s vámi“. „S váma“ je tvar nespisovný.

Příklad:
  • Opravdu s vámi můžeme počítat? (nikoli s váma)
Zdroje:  
Vámi, nebo váma? (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou