Sloveso vyvarovat se znamená podle Slovníku spisovné češtiny „záměrně se vyhnout (něčemu nepříjemnému ap.)“. Z hlediska pravopisu je důležité, že se pojí výhradně s druhým pádem, nikdy se třetím – tedy vyvarovat se něčeho, nikoli vyvarovat se něčemu.

  • Chtěli se vyvarovat všech chyb. (nikoli vyvarovat se všem chybám)
  • Toho se zkrátka někdy nevyvaruješ. (nikoli tomu se nevyvaruješ)
  • Sháněla informace o tom, čeho se vyvarovat v těhotenství. (nikoli čemu se vyvarovat v těhotenství)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Vyvarovat se čeho, nikoli vyvarovat se čemu

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou