Sloveso vyzývat má význam „apelovat, nabádat, dávat podnět k nějaké činnosti“ (např. „vyzývat ke klidu“).

Z hlediska pravopisu je dobré zmínit, že v tomto výrazu píšeme obě „y“ tvrdá, tedy vyzývat, nikoli „vyzívat“. Nabízela by se sice souvislost se slovesem „zívat“ (tedy „vyzívat“ jako obdoba „vypískat“), ale tato podobnost je čistě náhodná 😉

  • Vyzývám vás, abyste okamžitě odešel. (nikoli vyzívám vás)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Vyzývat, nikoli vyzívat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou