Význam slova zbytek asi není potřeba dlouho rozebírat – je to zkrátka něco, co zbývá. Z hlediska pravopisu je možná důležitější připomenout, že v tomto slově i ve všech slovech příbuzných píšeme tvrdé „y“, tedy zbytek, zbylý, zbývající, nikoli zbitek, zbilý, zbívající.

  • Zbytek peněz mi prý přinese nejpozději zítra. (nikoli zbitek)

Další obvyklá spojení:

  • dělení se zbytkem (nikoli dělení se zbitkem)
  • zbytky látek z textilní výroby na váhu (nikoli zbitky látek)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zbytek, nikoli zbitek

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou