Obě slova jsou pravopisně v pořádku. Mají však rozdílný význam. Slovo živelní označuje věci či jevy bezprostředně související s přírodními živly (živelní pohroma, živelní katastrofa, ale také živelní pojištění).

Slovo živelný se k živlům vztahuje spíše v přeneseném slova smyslu. Používá se ve významu prudký, neovladatelný (např. živelná nenávist), přirozený, pudový (např. živelný strach) či spontánní, neorganizovaný (např. živelná stávka).

Příklady

  • Živelní katastrofy si v uplynulém roce vyžádaly bezpočet obětí.
  • Uzavřel jsem živelní pojištění.
  • Na vlastní oči jsme poznali živelnou sílu ohně.
  • Byla na ní vidět živelná radost.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
  • Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)
Živelní, nebo živelný?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou