Význam slova zkontrolovat (tedy dokonavého tvaru slovesa „kontrolovat“) není nijak zapeklitý – tento výraz zkrátka znamená „podrobit kontrole, zrevidovat“.

Z hlediska pravopisu je klíčové použít správnou předponu. V tomto případě píšeme vždy předponu „z-“, tedy zkontrolovat, nikoli skontrolovat.

Několik příkladů

  • Zkontroluj si auto. (nikoli Skontroluj si auto)
  • Ještě si musím nechat zkontrolovat pravopis. (nikoli skontrolovat pravopis)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Zkontrolovat, nikoli skontrolovat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou