Sloveso zpracovat má podle Slovníku spisovné češtiny hned pět významů:

  • prací upravit (např. „zpracovat těsto, míč“)
  • prací přetvořit (např. „zpracovat ovoce na marmeládu“)
  • použít jako podklad pro práci (např. „hudebně zpracovat známý motiv“)
  • prací vytvořit (např. „zpracovat encyklopedii“)
  • přivést k názoru (např. „zpracovat dav pseudoargumenty“)

Z hlediska pravopisu je podstatné, že ať je význam jakýkoli, píšeme v tomto slovese předponu „z“, nikoli „s“, tedy zpracovat, nikoli spracovat. Totéž samozřejmě platí i o příbuzných slovech typu zpracování či zpracovaný (nikoli spracování, spracovaný).

  • Messi si dokonale zpracoval míč a nechytatelnou bombou poslal Barcelonu do vedení. (nikoli spracoval)

Další obvyklá spojení:

  • stroje na zpracování plechů (nikoli stroje na spracování plechů)
  • zpracování kůže/dřeva/plechu
  • zpracovat diplomovou/bakalářskou/rigorózní práci (nikoli spracovat)
  • knižní/hudební/filmové zpracování (nikoli spracování)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Zpracovat, zpracování, nikoli spracovat, spracování

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou