S koncovkou -atoř se v češtině potkáváme poměrně zřídka. Nejde totiž o koncovku původně českou – obsahuje sice typicky českou hlásku Ř, ale jde vlastně o přizpůsobenou koncovku latinskou.

Toto přizpůsobení neproběhlo důsledně, a tak vedle sebe v současné češtině přežívají koncovky obě. Jaká je tedy ona původní latinská koncovka a jaké má využití?

Latina úřaduje

Kdybyste pátrali po českých výrazech končících na -atoř, najdete tři poměrně dobře známá slova: laboratoř, konzervatoř a observatoř. Všechna tato slovíčka mají svůj původ ve středověké latině, v níž původně končila na -atorium. Tedy laboratorium, conservatorium a observatorium.

Jsou pochopitelně odvozená od původních latinských sloves laborare (pracovat, namáhat se), conservare (uchovávat, chránit) a observare (pozorovat).

Jak to bylo se sanatoří

Ne všechny výrazy končící v latině na -atorium ale přejaly českou koncovku. Možná si teď vzpomenete na léčebný ústav neboli sanatorium. Pokud ovšem čtete knihy napsané před sto a více lety, jistě víte, že i pro tento výraz se kdysi celkem hojně používala počeštěná verze sanatoř. Jen se nakonec v tomto případě prosadila latinská podoba – snad i proto, že výraz jsme přejali přes němčinu, kde si latinskou koncovku nechali (das Sanatorium).

Dodejme, že původní sloveso, z nějž je výraz odvozený, zní sanare (uzdravovat, napravovat).

Oratoř a oratorium

V souvislosti s koncovkami -atoř a -atorium stojí za zmínku ještě případ tzv. významové diferenciace. U jednoho konkrétního pojmu se totiž nakonec prosadily podoby obě (latinská i počeštěná) a žijí v dnešním jazyce pospolu, každá však s jiným významem.

Oratorium je rozsáhlejší vokální skladba. Snad proto, že původně se vždy jednalo o skladby s náboženskými tématy a jejich libreta (texty) byla v latině, zůstala slovíčku jeho latinská podoba.

Pokud ale mluvíme o místu v kostele vyzhrazeném pro panstvo, pak můžeme vedle latinské podoby klidně použít i počeštěné oratoř. Jen si pak musíme dát pozor na to, že slovo oratoř existuje v češtině ve dvou rodech – mužském (řidčeji) a ženském (častěji). Můžeme tedy říkat a psát jak „s oratořem“, „bez oratořů“, tak „s oratoří“, „bez oratoří“.

Buď jak buď, oratoř i oratorium mají svůj původ v latinském slovese orare čili mluvit, modlit se.

Koncovka -atoř a její původ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Podrobnosti

Do vašeho počítače mohou být během používání tohoto webu dočasně uloženy soubory cookies. Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo vám usnadnit používání některých služeb webu. Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak nebezpečné. Účelem této zprávy je splnění povinnosti informovat Vás, že cookies jsou nezbytnou součástí tohoto webu a jeho používáním s tím souhlasíte. Po stisknutí tlačítka „rozumím“ Vás následující rok tato zpráva nebude znovu obtěžovat.

Zavřít